etoro autorizzato consob metatrader 4 recensioni chi dir se vale la pena fare trading cambiare il nome della linea di tendenza

12.úthlutun Hönnunarsjóðs Auroru

Að þessu sinni bárust sjóðnum 50 umsóknir úr öllum greinum hönnunar og sem fyrr eru verkefnin sem úthutað er til af fjölbreyttum toga. “Við leitumst við að velja verkefni sem með einhverjum hætti eru uppbyggileg fyrir samfélagið og byggja á góðri hönnun og hugviti og eru unnin af alúð.” segir Guðrún Margrét Ólafsdóttir, framkvæmdar- stjóri Hönnunarsjóðs Auroru.
Í þessari haustúthlutun sjóðsins hljóta alls 7 verkefni styrki og þar af eru þrjú verkefni á sviði fatahönnunar. Eitt er verkefni um uppbyggingu nýs vörumerkis sem sækir innblástur í myndverk hönnuðarins og áhrifamáttar jurta. Annað er fatamerki sem hefur náð fótfestu á íslenskum markaði og framundan eru tilraunir til sóknar á erlendan markað og það þriðja er markaðsátak í Bandaríkjunum á vel þekktu íslensku vörumerki. Einnig er úthlutað til verkefnis þar sem markmiðið er að auka vellíðan ungra barna og verkefnis um hönnun og markaðssetningu nýrra leturgerða. Úthlutað er til rannsóknarverkefnis nýútskrifaðs arkitekts og síðast en ekki síst er úthlutað til nýjasta samstarfsverkefnis hönnunarfélaganna um útgáfu nýs hönnunartímarits.

HILDUR YEOMAN (2.000.000)
Hildur Yeoman fatahönnuður fær styrk til víðtækrar vöruþróunar og uppbyggingar eigin vörumerkis. Þar hefur hún ásamt samstarfsfólki sínu unnið á nýstárlegan hátt með flóru Íslands, bæði á huglægan og fagurfræðilegan hátt. Kristbjörg Kristmundsdóttir grasakona er einn af samstarfsaðilum Hildar í verkefninu. Kristbjörg blandar orkugefandi seiði, sem Hildur myndgerir útfærslu af. Myndefnið er blanda af ljósmyndum af jurtum og teikningum Hildar.
Með myndefninu stendur til að skapa fjölbreyttar vörur með aðal áherslu á fatnað.
Takmark þeirra er að ná fram góðri orku og heilandi öflum jurtanna í efnið. Samhliða vöruþróun, er verkefnið skrásett af Hildi og Daníel Björnssyni myndlistamanni og eiginmanni Hildar.
Stefnt er að því að vinnuferlið og uppskriftir af seiðum Kristbjargar verði gefið út á bók.
Sjá nánar á www.hilduryeoman.com

OR TYPE (1.500.000)
Or Type leturútgáfa fær styrk til vöruþróunar og markaðssetningar á Or Type, sem er fyrsta og eina sérhæfða leturútgáfa Íslands.
Leturútgáfan var formlega opnuð með sýningu á HönnunarMars 2013, en það eru þeir Guðmundur Ingi Úlfarsson og Mads Freund Brunse sem standa á bakvið útgáfuna. Saman starfa þeir einnig undir nafninu GUNMAD og hafa unnið til fjölda FÍT verðlauna og viðurkenninga. Or Type selur letur í gegnum netið. Or Type hefur á sínu fyrsta eina og hálfa starfsári vakið athygli innan grafísku hönnunarsenunar og selt letur til yfir 20 landa um allan heim.
Sjá nánar á www.ortype.is

RÓRÓ (1.500.000)
RóRó fær styrk til hönnunar umbúða og kynningarefnis og þátttöku í vörusýningum erlendis.
Brúðan Lúlla er þeim eiginleikum gædd að hún hefur bæði hjartsláttar og öndunarhljóð.
Rannsóknir sýna að brúðan hefur góð og merkjanleg áhrif á svefn barna og stuðlar að auknu jafnvægi í öndun og hjartslætti ungbarna. Brúðan er sérstaklega þróuð með tilliti til aðstæðna og þarfa fyrirbura.
Það er fyrirtækið RóRó sem stendur á bakvið verkefnið.
RóRó er sprotafyrirtæki sem stofnað var í lok árs 2011 af Eyrúnu Eggertsdóttur. Upphaf verkefnisins má rekja til vinnu Eyrúnar í Hugmyndahúsi háskólanna, frumkvöðlaseturs sem starfrækt var hér í Reykjavík um nokkurt skeið eftir hrun og hlaut verkefnið Gulleggið, verðlaun í frumkvöðlakeppni Klak Innovit árið 2011. Markmið fyrirtækisins RóRó er að þróa vörur sem bæta vellíðan ungra barna og er brúðan Lúlla fyrsta afurð fyrirtækisins. Hún er nú, eftir nokkurra ára þróun, tilbúin og bíður markaðssetningar. Að vöruþróun brúðunnar stendur öflugt þverfaglegt teymi. Eyrún sjálf er menntuð í sálfræði og hefur auk þess lokið grunnámi í hönnun en aðal hönnuður fyrirtækisins er grafíski hönnuðurinn Birna Bryndís Þorkelsdóttir.
RóRó hefur fengið gott brautargengi við þróun brúðunnar og notið stuðnings úr opinberum sjóðum. Auk þess sem fjárfestingasjóðurinn Eyrir Invest og Margrét Árnadóttir hafa fjárfest í verkefninu. Stuðningur Hönnunarsjóðs Auroru er ætlaður til frekari þróunnar umbúða og kynningarefnis auk þátttöku í vörusýningum erlendis.
Sjá nánar www.roro.is

JÖR BY GUÐMUNDUR JÖRUNDSSON (1.500.000)
JÖR fær styrk til hönnunar haustlínu fyrirtækisins fyrir árið 2015 og til kynningar og markaðssetningar vörumerkisins erlendis. Fyrirtækið Jör er stofnað árið 2012 af þeim Guðmundi Jörundssyni aðalhönnuði fyrirtækisins og Gunnari Erni Petersen lögfræðingi og framkvæmdastjóra. JÖR er hátísku fatamerki þar sem markmiðið er að hanna og markaðssetja tvær framsæknar fatalínur á hverju ári fyrir bæði karla og konur. Fyrirtækið Jör byggir á öflugu teymi hönnuða og handverksfólks sem vinna saman í hönnunarstúdiói í húsnæði fyrirtækisins við Laugaveg þar sem nánast allar frumgerðir eru unnar og fyrirtækið starfrækir eigin verslun.
Jör fékk styrk úr Hönnunarsjóði Auroru í haustúthlutun í fyrra til vöruþróunar og uppbyggingar vörumerkisins á innlendum markaði.
Verkefnið sem er framundan hjá Jör og Hönnunasjóðurinn veitir stuðning til að þessu sinni, er hönnun haustlínu fyrirtækisins fyrir veturinn 2015 og undirbúningur markaðssetningar á erlendan markað.
Sjá nánar www.jorstore.com

KATLA MARÍUDÓTTIR (500.000)
Katla Maríudóttir er nýútskrifaður arkitekt með mastergráðu frá Stokkhólmi og áður BA gráðu frá Listaháskóla Íslands. Katla fær styrk til að aðlaga og raungera áhugavert mastersverkefni sitt sem hún kallar Jarðnæði. Í mastersverkefninu leitast Katla við að skilja áhrif hinnar síbreytilegu náttúru Íslands á íbúana og byggingararfleiðina. Verkefnið sem Katla fær styrk til er forrannsókn vegna fyrirhugaðra áforma Akraneskaupstaðar um gerð heitrar upplifunarlaugar á Langasandi við Akranes. Í þeirri rannsókn mun Katla styðjast við sömu aðferðafræði við öflun og miðlun upplýsinga og hún gerir í mastersverkefni sínu.
Katla gerir ráð fyrir að efni rannsóknarinnar muni einnig nýtast við frekari stefnumótun í ferðamálum fyrir Akraneskaupstað. Verkefnið mun Katla vinna í samstarfi við Basalt arkitekta sem munu sjá um hönnun bygginga.
Sjá nánar www.katlamariudottir.com

KRON BY KRONKRON (1.000.000)
Kron by kronkron er eitt af leiðandi merkjum íslenskrar fatahönnunar. Fyrirtækið er stofnað árið 2008 af hjónunum Hugrúnu Árnadóttur og Magna Þorsteinssyni, sem jafnframt eru eigendur og hönnuðir merkisins. Vörumerkið KRON BY KRONKRON samanstendur af heilstæðri línu kvennfatnaðar og fylgihluta auk sérstæðrar skólínu. Vörumerkið hefur notið mikilla vinsælda á Íslandi og er hér selt í verslunum fyrirtækisins í Reykjavík. Auk þess sem vörumerkið á auknum vinsældum að fagna erlendis og er selt í völdum verslunum, bæði í Evrópu og Asíu.
Hönnunarsjóður Auroru hefur þrisvar áður úthlutað til Kron By Kronkron, í mismunandi þætti við uppbyggingu vörumerkisins. Kron Kron var í hópi styrkþega í fyrstu úthlutun sjóðsins árið 2009 og var stykurinn þá veittur til fyrstu kynningar á skólínu fyrirtækisins erlendis. Fyrirtækið var stofnað á umbrotatímum í íslensku samfélagi. Það hefur verið aðdáunavert að fylgjast með hvernig þessi samhentu hjón hafa náð að koma fyrirtæki sínu á þann stað sem það er í dag, þrátt fyrir oft takmörkuð fjáráð og óvænt áföll. Nýlega fékk fyrirtækið boð um að kynna Kron By Kronkron á stórum hátíðum tónlistar- og kvikmyndaiðnaðarins í Los Angeles.Stuðningur sjóðsins að þessu sinni er til þátttöku fyrirtækisins í umræddum viðburðum og til eftirfylgni mögulegra viðskiptatækifæra.
Sjá nánar www.kronbykronkron.com

TÍMARIT UM HÖNNUN OG ARKITEKTUR (800.000)
Nýstofnað hönnunartímarit er samstarfsverkefni hönnunarfélaganna sem eiga og reka Hönnunarmiðstöð Íslands. Tímaritinu er ætlað að miðla og veita innsýn í það áhugaverðasta sem er að gerast á öllum sviðum hönnunar á hverjum tíma. Ritstjóri hefur verið ráðinn grafíski hönnuðurinn Arnar Fells en aðrir í ritsjórn eru Elísabet V. Ingvarsdóttir, María Kristín Jónsdóttir og Sigriður Maack. Auk þess hefur verkefnið fagráð skipað fulltrúum allra þeirra níu hönnunarfélaga sem standa að verkefninu. Hönnunarsjóður Auroru styður verkefnið með fjárframlagi að upphæð áttahundruðþúsund til útgáfu tveggja fyrstu eintaka blaðsins. Það er von aðstandenda blaðsins að eftir það, megi vænta að verkefnið geti orðið sjálfbært.
Sjá nánar www.honnunarmidstod.is


Forsetafrú Sierra Leone veitir sjúkragögnum móttöku

Aurora hefur nú formlega afhent þau tvö tonn af sjúkragögnum; lyfjum og tækjum til meðhöndlunar á Ebólu sjúklingum í Sierra Leone eftir beiðni frá forsetafrú landsins Frú Sia Nyama Koroma.

FL2

Á myndinni eru Ólafur og forsetafrúin

Við afhendinguna síðastliðinn mánudag 17.nóvember sagði stjórnarformaður sjóðsins Ólafur Ólafsson að Aurora velgerðasjóður gerði sér grein fyrir því að Ebóla væri stórkostlegt vandamál í Sierra Leone og að þjóðin þyrfti hverja þá aðstoð sem möguleg væri til að ná tökum á ástandinu.  Í ljósi þessa hafi sjóðurinn ákveðið að gefa sjúkragögnin til að taka þátt í baráttunni gegn Ebólu.
Hann talaði jafnframt um mikilvægi þess að halda áfram lífinu þrátt fyrir þessar miklu hörmungar og að gera það sem þarf að gera því að það er líf eftir Ebólu sem þarf að takast á við.

Forsetafrúin var mjög ánægð þegar hún tók á móti sjúkragögnunum sérlega þar sem sjóðurinn hafi komið þeim til aðstoðar þegar aðrir erlendir aðilar hafa hrökklast í burtu.  Hún þakkaði Auroru af öllu hjarta fyrir þeirra framlag og ítrekaði mikilvægi sjúkragagnanna í baráttunni gegn Ebólu.

FL3

Á myndinni eru Ólafur og Paul með hluta af sjúkragögnunum


Fundur með forseta Sierra Leone

Fulltrúar Auroru velgerðasjóðs áttu fund með forseta Sierra Leone Dr.Ernest Bai Koroma í State House í boði forsetafrúarinnar.  Markmið fundarins var að kynna fjárfestingaáætlun sjóðsins fyrir fiskiðnaðinn í landinu og framlag sjóðsins til góðgerðamála í Sierra Leone.
Fulltrúi forsetafrúarinnar kynnti fulltrúa sjóðsins fyrir forsetanum og sagði jafnframt að sjóðurinn hafi unnið í landinu frá 2005 og hafi á þeim tíma byggt 67 skóla, þjálfað 270 kennara og formað fjölmarga mæðraklúbba í Kono héraði.    Hann tjáði forsetanum jafnframt að sjóðurinn hyggðist fjárfesta í Sierra Leone í gegnum viðskiptahlið sjóðsins með því að taka að sér rekstur löndunarstöðva í landinu.
Stjórnarformaður sjóðsins Ólafur Ólafsson tjáði forsetanum það að sjóðurinn, í gegnum sjávarútvegsfyrirtæki sitt hefði tekið þátt í uppboðsferli fyrir löndunarstöðvar og hefði fengið þrjár af fjórum löndunarstöðvum sem boðið var í.  Þó ætti enn eftir að ganga frá samningum en það væri langt komið.  Hann bætti við að þessar þrjár löndunarstöðvar myndu ráða um 300 starfsmenn og yrði meirihluti þeirra fólk af staðnum.  Hann sagði jafnframt að sjómennirnir og starfsmenn löndunarstöðvanna fengju þjálfun í meðhöndlun fisks við veiðar og framleiðslu.  Jafnframt fengju þeir aðgang að betri verkfærum til að bæta veiðigetu og gæði.
Forsetinn Dr.Koroma bauð þá velkomna og þakkaði þeim fyrir að heimsækja landið hans á þessum erfiðu tímum.  Hann var glaður að heyra að sjóðurinn hefði unnið í landinu frá 2005 og tekið þannig þátt í uppbyggingunni og bætt þannig líf fjölmargra íbúa með stuðningi við menntun og nú einnig með spennandi fjárfestingaáætlunum.
Forsetinn sagði jafnframt að hann væri mjög hrifinn af nálgun sjóðsins á viðfangsefnum sem og  heildarsýn.  Hann sagði að sjóðurinn væri sá fyrsti til að blanda saman góðgerðum og viðskiptum sem mun geta leitt af sér sjálfbærni þe að viðskiptahlíðin muni styðja góðgerðahliðina sem á sama tíma mun hafa jákvæð áhrif á tekjur og viðskiptaþróun fólksins á staðnum.    Hann þakkaði fyrir það að Sierra Leone væri blessað með gjöfulum fiskimiðum og væru margir að vinna við þau en því miður ekki að uppskera mikið sem og að áhrif þessa á samfélagið væri ekki eins mikil og þau gætu orðið.  Hann endaði fundinn á því að óska sjóðnum alls hins besta í þeim verkefnum sem hann tekst á við og lofaði fullum stuðningi við þau.


Aurora gerir lánasamning við tvö örlánafyrirtæki í Freetown

Aurora velgerðarsjóður hefur gengið frá lánasamningum við tvö örlánafyrirtæki (microfinance) í Sierra Leone, Grassroot Gender Empowerment Movement (GGEM) og A Call to Business. Samningar þess efnis voru undirritaðir hinn 17. nóvember sl. í Freetown.

Ólafur Ólafsson stjórnarformaður Aurou velgerðarsjóðs sagði að þessu tilefni að markmið lánveitingarinnar sé að styðja við bakið á smærri fyrirtækjum og um leið auka veg hagþróunar í Sierra Leone. Samkvæmt samningunum fá fyrirtækin tvö hvort um sig 200.000 dollara lán með níu prósent vöxtum. Peningana munu þau endurlána til lítilla og meðalstórra fyrirtækja í Sierra Leone. Ólafur vonaðist til þess að lánafyrirgreiðslan leiði til bættra lífskjara í landinu.
David Kamara framkvæmdastjóri A Call to Business kvaðst eftir undirskriftina vera þakklátur fyrir aðkomu Auroru velgerðarsjóðs með þessum hætti, á sama tíma og flestir fjárfestar væru að hverfa frá landinu vegna Ebólu faraldursins. Hann sagði fyrirtæki sitt ánægt með frumkvæðið, enda hafi það verið í leit að aðila sem hefði áhuga á fjárfestingu í litlum og meðalstórum fyrirtækjum í Sierra Leone með sjálfbærni þeirra að leiðarljósi. Næg tækifæri byðust í landinu og væru míkrólán rétta leiðin í þessu samhengi að hans mati. Kamara hét því að A Call to Business myndi tryggja að fjármununum yrði ráðstafað með skynsamlegum hætti til góðra verkefna.

Michael Kamara framkvæmdastjóri GGEM segir örlán vera afar mikilvæg í efnahagsþróun allra landa. Þau geta stuðlað að aukinni framleiðni og um leið bætt lífskjör. Hann sagði að GGEM myndu lána peningana áfram til fyrirtækja með það fyrir sjónum að lánafyrirgreiðslan hámarki jákvæði áhrif á lífsskilyrði íbúa og hagkerfis Sierra Leone.
Framkvæmd lánasamninganna mun lúta ársfjórðungslegri eftirfylgni sem ráðgjafarfyrirtækið AYANI í Sierra Leone annast fyrir hönd Auroru velgjörðarsjóðs. AYANI mun fylgjast með því að framlögin verði nýtt á sem skynsamlegasta hátt.

Lítil og meðalstór fyrirtæki í Sierra Leone hafa átt undir högg að sækja undanfarin misseri vegna áhrifa Ebólu sjúkdómsins. Aðgengi þeirra að fjármálaþjónustu hefur þrengst verulega, sérstaklega að lánafyrirgreiðslu. Þau fyrirtæki sem hafa átt kost á lánum hafa boðist þau á óaðgengilegum kjörum. Aurora vill því með framtaki sínu bæta aðgengi þessara mikilvægu fyrirtækja að lánsfjármagni til uppbyggingar.


Aurora styrkir neyðaraðstoð vegna Ebólu í Sierra Leone

Stjórn Auroru hefur ákveðið að legga allt að 20 miljónir króna til neyðaraðstoðar í Sierra Leone vegna Ebólu faraldursins.  Peningurinn fer m.a. til kaupa á sjúkragögnum auk aðstoðar við að koma gögnunum á áfangastað, dreifa honum til viðkomandi sjúkrastofnana og fleira.  Hefur Aurora tekið höndum saman með breska flugfélaginu Hangar 8, sem sendi flugvél til Sierra Leone síðastliðinn fimmtudag, hlaðna ýmsum búnaði og lyfjum sem nauðsynleg eru til að meðhöndla sjúka.  Stjórnarformaður sjóðsins Ólafur Ólafsson fór sjálfur með flugvélinni til Sierra Leone og afhenti sjúkragögnin.  Á meðfylgjandi mynd má sjá Ólaf Ólafsson, Felix Juterzenka og Steve Schöni í drekkhlaðinni flugvélinni rétt fyrir flugtak.

Á annað þúsund manns hafa nú látist af völdum ebólunnar í Sierra Leone og allt að þúsund börn hafa misst annað eða báða foreldra sína.  Börnin búa við ömurlega aðstæður og eru mjög einangruð vegna hræðslu umhverfisins við smit.  Afleidd áhrif á innviði samfélagsins eru ekki síður alvarleg en faraldurinn hefur haft lamandi áhrif á menntun, heilsugæslu og atvinnulíf í landinu.

Aðeins 13 ár eru síðan að borgarastyrjöldnni lauk í Sierra Leone (1991-2002), þar sem talið er að yfir 50.000 manns hafi látið lífið. Stríðið var mjög mannskætt og eyðileggingin algjör en mest allir innviðir landsins eyðilögðust ásamt því að milljónir manna flúðu heimkynni sín og settust að sem flóttamenn í nágrannaríkjunum.  Að loknu stríði var Sierra Leone efst á lista yfir fátækustu lönd heims.  Á þessum árum sem liðin eru hefur samfélagið hægt og rólega verið að vinna sig út úr mjög brothættu ástandi fátæktar og sárrar neyðar.   Menn óttast að Ebólufaraldurinn nú geti haft skelfilegar afleiðingar fyrir framtíðar hagvöxt og hagsæld í landinu og ógni þeim stöðuleika sem náðst hefur.  Í ljósi þessa ákvað Aurora að leggja sitt af mörkum til neyðaraðstsoðar í Sierra Leone, en aðeins með samhæfðu átaki margra er hægt að stoppa útbreiðslu þessa skelfilega faraldurs.