trading di confine sulle opzioni binarie possibile avere un reddito aggiuntivo indicatore sar parabolc per le opzioni binarie fornire dichiarazioni corrette sullopzione dellemittente

Horft yfir sjóndeildarhringinn úr Þjóðminjasafninu

„Megi velgerðasjóðurinn Aurora gera sem flestum kleift að sjá yfir sjóndeildarhringinn!“ sagði Ingibjörg Kristjánsdóttir, stjórnarformaður Aurora, meðal annars þegar hún setti samkomu í Þjóðminjasafninu á miðvikudaginn var, 23. janúar, í tilefni af því að tilkynnt var um fyrstu styrktarverkefni sjóðsins.

Athöfnin hófst reyndar með tónleikum hinnar stórgóðu sveitar Hjaltalín, sem kom svo meira við sögu síðar í dagskránni, og formlegri dagskrá lauk svo með hrífandi fiðluleik Unu Sveinbjörnsdóttur.

Ingibjörg rifjaði upp aðdraganda sjóðsstofnunarinnar í ávarpi sínu og lauk máli sínu á eftirfarandi orðum:

„Rétt eins og fjögur börn gyðjunnar Áróru stóðu fyrir höfuðáttunum norður, suður, austur og vestur, styrkjum við hér í dag fjögur verkefni, tvö menningartengd verkefni hérlendis, eitt fyrir norðan og eitt fyrir sunnan, og tvö þróunarverkefni í Afríku; eitt í austri og annað í vestri. Vert er að benda á að frekari upplýsingar um sjóðinn og verkefnin má nálgast á heimasíðunni www.aurorafund.is. Áður en ég hleypi stjórnarmönnum að vil ég þakka öllum þeim sem hafa lagt hönd á plóginn með okkur hjónuum til að gera þetta verkefni, sem er okkur mjög hugleikið, að veruleika. Megi velgerðasjóðurinn Aurora gera sem flestum kleift að sjá yfir sjóndeildarhringinn.“

Tugir gesta voru viðstaddir athöfnina, sem tókst sérlega vel og sannarlega var stemningin eins og efni stóðu til! Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra heiðraði samkomuna með nærveru sinni og það gerði líka kollegi hennar úr ríkisstjórn Síerra Leóne, dr. Minkailu Bah. Sá síðarnefndi tók við bréfi úr hendi Ingibjargar stjórnarformanns upp á þiggja ára samstarf Aurora við menntamálayfirvöld í heimalandi sínu og færði sjóðsstjórn innilegar þakkir ríkisstjórnar sinnar og landsmanna allra.

Sigurður Guðmundsson, landlæknir og stjórnarmaður í Aurora, kynnti Malaví-styrktarverkefnið fyrir gestum og var þar á heimavelli í ákveðnum skilningi því hann var við störf á vegum Þróunarsamvinnustofnunar Íslands í Malaví á árinu 2007, ásamt eiginkonu sinni, Sigríði Snæbjörnsdóttur. Enginn fulltrúi frá Malaví var á vettvangi til að taka við styrknum úr hendi Sigurðar en í það skarð hljóp ung íslensk stúlka, Hekla Sól Kristjánsdóttir, og skilaði með miklum sóma hlutverki sínu sem skjótskipaður sendiherra Malaví á Íslandi.

Þórunn Sigurðardóttir, listrænn stjórnandi Listahátíðar í Reykjavík og stjórnarmaður í Aurora, kynnti þá ákvörðun sjóðsstjórnar að stofna sjóðinn Kraum til stuðnings ungu tónlistarfólki. Eldar Ástþórsson, nýráðinn framkvæmdastjóri Kraums, veitti styrknum viðtöku og sagði að sjóðurinn yrði íslensku tónlistarlífi tvímælalaust mikilsverður bakhjarl. Hljómsveitin Hjaltalín þakkaði á sinn hátt ? og jafnframt fyrir hönd tónlistarmanna af yngri kynslóðinni ? með vel völdum tónum úr hinum enda salarins í Þjóðminjasafninu.

Ólafur Ólafsson, annar stofnenda Aurora og stjórnarmaður í sjóðnum, afhenti styrk vegna Fuglasafns Sigurgeirs í Mývatnssveit. Hann sagðist einkum hafa hrifist af þeim frumkvöðlakrafti sem lýsti sér í þeirri djörfu ákvörðun fjölskyldunnar að Ytri-Neslöndum að ráðast í að byggja yfir fuglasafnið sem Sigurgeir Stefánsson skildi eftir sig þegar hann fórst í hörmulegu slysi á Mývatni í vetrarbyrjun 1999. Ólafur bar lof á aðstandendur safnsins fyrir þrautseigju, hugrekki og framsýni en um leið fyrir ráðdeildarsemi og gætni í hverju skrefi verkefnisins. Pétur Bjarni Gíslason, mágur Sigurgeirs heitins, var mættur til að taka við styrknum úr hendi Ólafs. Hann vonast til að fjármunirnir geri aðstandendum safnsins mögulegt að opna það 1. júlí í sumar.

Við upphaf samkomunnar vék Ingibjörg Kristjánsdóttir, stjórnarformaður Aurora, meðal annars að nafni sjóðsins Aurora og sagði meðal annars:

Afríkubúi nokkur stóð eitt sinn frammi fyrir því verkefni að snara á þjóðtungu sína texta þar sem fyrir kom hugtakið von. Honum fannst þýðingin einkar strembin því að orðið von fyrirfannst hreinlega ekki í tungumáli hans. Svo leið og beið og ekkert gekk en allt í einu ljómaði andlit mannsins af ánægju og hann hrópaði upp yfir sig: „Að vona er auðvitað að sjá yfir sjóndeildarhringinn!“

Það var engin tilviljun að við völdum nafnið AURORA á velgerðasjóðinn sem veitt verður úr í fyrsta sinn hér í dag. Merking nafnsins er tvíþætt:

1. Aurora er persónugerving dögunar og hin rómverska gyðja sólarupprásar. Þannig skírskotar Aurora til andlegra verðmæta ljóss og birtu, til þeirrar dagrenningar sem gerir okkur kleift að sjá yfir sjóndeildarhringinn, þangað sem vonin býr.

2.    Aurora er skylt orðinu aurum á latínu sem merkir gull og þá jafnframt skylt íslensku orðunum eyrir og aurar. Þannig skírskotar Aurora til veraldlegra verðmæta, til þess fjármagns er getur komið góðu til leiðar ef rétt hugarfar býr að baki og rétt er á málum haldið. Í þessu felst einmitt hið tvíeina eðli velgerðasjóðsins:Að kveikja með fólki nýja von og efla getu þess til góðra verka.

Ingibjörg fjallaði líka um það í ávarpi sínu hvernig það kom til að hún og bóndi hennar, Ólafur, fóru að beina sjónum sínum að Afríku og þróunarhjálp þar í álfunni og að stuðningi við menningarverkefni hér heima:

„Hugmyndin að virku stuðningsafli við þróunarhjálp kviknaði í tengslum við ferðir og verkefni okkar Ólafs í Afríku, þessari stórkostlegu vöggu alls mannkyns. Það er erfitt annað en að bindast sterkum tilfinningalegum tengslum við þessa álfu ægifagurrar víðáttu, síkvikrar náttúru og stórkostlegra íbúa

Þegar ég hugsa um Síerra Leóne, finn ég alltaf fyrir kraftinum sem býr með þessari þjóð þrátt fyrir allan mótbyr. Ég sé fyrir mér iðandi mannfjöldann í Freetown, óhamda þjóðlega litaauðgi í borg sem aldrei sefur. Þrátt fyrir erfitt atvinnuástand og margvíslegt andstreymi, eiga íbúar Síerra Leóne auðvelt með að gleyma amstri dagsins í söng og dansi. Brosið og hláturinn er aldrei langt undan og þá er auðvelt að hrífast með. Við hjónin höfum oft talað um að í þessum ferðum okkar verði sálartetrið svo sveiflukennt. Það sveiflist frá vondeyfð og jafnvel gremju yfir ástandinu, og þá sérstaklega þeirri algjörlega tilgangslausu eyðileggingu sem átti sér stað í borgarastyrjöldinni, yfir í ákefð og hrifningu yfir öllum þeim möguleikum sem blasa við þessari frábæru heimsálfu EF undirstöðuatriðin eru í lagi, þ.e. heilsugæsla, menntun, hreint vatn og samgöngur. Að lokum tekur svo við gleði yfir öllu því jákvæða sem verið er að gera. Og þá kemur einmitt stóra spurningin: „Hvað er hægt að gera?“

Hugmyndin að stuðningi við menningarstarfsemi á Íslandi kviknaði þegar við hjónin ákváðum að gerast fjárhagslegir bakhjarlar Kjartans Ragnarssonar og Sigríðar M. Guðmundsdóttur við stofnun stórvirkis þeirra, Landnámssetursins í Borgarnesi. Það hefur verið gaman að upplifa hvernig þetta frábæra framtak þeirra hefur sáð fræjum nýrra hugmynda og áræðis út í samfélagið og sýnt hve skammt getur verið á milli góðrar hugmyndar og veruleika.“


Aurora velgerðasjóður ráðstafar 210 milljónum króna til fjögurra styrktarverkefna hérlendis og í Afríku

Stjórn Aurora velgerðasjóðs kynnti í dag þá ákvörðun sína að ráðstafa alls 210 milljónum króna til fyrstu styrktarverkefna sjóðsins. Hjónin Ingibjörg Kristjánsdóttir landslags-arkitekt og Ólafur Ólafsson, stjórnarformaður Samskipa og Alfesca, stofnuðu velgerðasjóðinn fyrir réttu ári á fimmtugsafmæli Ólafs, 23. janúar 2007, og lögðu honum til einn milljarð króna í stofnframlag. Sjóðnum var síðar gefið nafnið Aurora (segulljós), honum voru settar samþykktir og starfsreglur og sjóðsstjórn skipuð.

Gert er ráð fyrir að verja arði og vaxtatekjum sjóðsins til ýmissa verkefna í þróunar-löndum og til að göfga mannlíf á Íslandi með því að styrkja verkefni á sviði menningar, mennta og lista í samræmi við samþykktir sjóðsins og ákvörðun sjóðsstjórnar hverju sinni.

Stjórn velgerðasjóðsins tilkynnir nú um fyrstu styrkina úr sjóðnum, samtals 100 milljónir króna, til fjögurra verkefna árið 2008. Tvö þessara verkefna eru til þriggja ára og í raun ráðstafar stjórn velgerðasjóðsins því alls 210 milljónum króna:

Verkefnin sem hlutu styrki til þriggja ára:

Menntamálaráðherra Síerra Leóne, dr. Minkailu Bah, kom til Íslands í tilefni af ákvörðun Aurora velgerðasjóðs um að styðja uppbyggingu menntakerfis landsins. Hann hitti m.a. Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur menntamálaráðherra að máli og notaði tækifærið til að heimsækja bæði Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík.
Fuglasafn Sigurgeirs er kennt við Sigurgeir Stefánsson á Ytri-Neslöndum við Mývatn, áhugamann um fuglalíf og náttúru sem lést af slysförum árið 1999. Hann safnaði uppstoppuðum fuglum og eggjum og átti orðið um 320 uppstoppaða fugla og egg undan um 100 tegundum varpfugla á Íslandi. Aðstandendur Sigurgeirs ákváðu að ráðast í að byggja hús yfir safnið og hýsa þar líka Sleipni, bát Jóns Sigtryggs-sonar á Syðri-Neslöndum, eitt fyrsta samgöngutæki Mývetninga. Nýja sýningarhúsið var orðið fokhelt á árinu 2006. Þar vantar ýmsan búnað til sýningahalds og Aurora velgerðasjóður ætlar að hlaupa undir bagga. Í umsögn stjórnar Aurora velgerðasjóðs segir meðal annars:
„Fjölskylda Sigurgeirs heitins Stefánssonar á heiður skilinn fyrir að hafa lagt út í að byggja hús yfir fuglasafnið og undirbúa sýningahald þar af fádæma metnaði og þrautseigju. Stjórn Aurora velgerðasjóðs hefur ákveðið að leggja henni lið svo Fuglasafn Sigurgeirs fái sem fyrst þann aðbúnað sem því ber til að auðga mannlíf og menningu í Mývatnssveit og á landinu öllu.“

Heilbrigðisverkefni í Malaví. Aurora velgerða-sjóður greiðir kostnað við viðbyggingu barnadeildar héraðssjúkrahússins í Mangochi og gert er ráð fyrir að nýja húsið verði tekið í gagnið í haust. Barnadeildin er alltof lítil og gert er ráð fyrir að hægt verði að tvöfalda húsrými hennar og bæta 36 sjúkrarúmum við þau 36 rúm sem fyrir eru. Einnig á að koma á laggirnar 10 rúma gjörgæslu- og nýburadeildum, móttökudeild og vaktstöð fyrir hjúkrunarfólk. Jafnframt verður farið í nauðsynlegar framkvæmdir við rotþrær og fráveitulagnir tilheyrandi barnadeildinni/sjúkrahúsinu. Í umsögn stjórnar Aurora velgerðasjóðs segir meðal annars:
„Brýnt er að auka og efla heilbrigðisþjónustu í Malaví, ekki síst við börn. Tíunda hvert lifandi fætt ungabarn deyr og sautján börn af hverjum hundrað deyja áður en þau verða fimm ára. Þarna er því augljóslega verk að vinna og Aurora velgerðasjóður ætlar að leggja sitt af mörkum til að bæta heilbrigðisþjónustu við barnadeild héraðssjúkrahússins í Mangochi í Malaví.“
Menntaverkefni í Síerra Leóne. Markmiðið er að styðja Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna UNICEF og stjórnvöld Síerra Leóne í því að tryggja öllum börnum á skólaaldri grunnmenntun fyrir 2015. Aurora velgerðasjóður og UNICEF á Íslandi munu vinna í sameiningu að því marki að 85% barna í Síerra Leóne njóti grunnmenntunar í skóla árið 2010. Sjóðurinn ver jafnvirði 120 milljóna íslenskra króna til að reisa skólahús í Síerra Leóne á árunum 2008-2010. Í hverju húsi verða þrjár til sex skólastofur þar sem gert er ráð fyrir að kenna börnum á aldrinum 6-12 ára. Jafnframt útvegar sjóðurinn húsgögn og nauðsynlegan búnað í skólana og sér húsunum fyrir vatni, hreinlætisaðstöðu og leiktækjum utan dyra. Þá mun sjóðurinn standa straum af kostnaði við að mennta og þjálfa kennara, horfa jafnframt sérstaklega til menntunar og öryggis stúlkna og styðja hópastarf kvenna og mæðra. Í umsögn stjórnar Aurora velgerðasjóðs segir meðal annars:

„Menntun er eitt helsta vopnið gegn fátækt í heiminum og gefur einkum börnum færi á mannsæmandi lífskjörum, eykur sjálfsvirðingu þeirra og hefur víðtæk áhrif til að skapa upplýst samfélag. Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) hefur að mati stjórnar Aurora velgerðasjóðs gert heildstæða aðgerðaáætlun um uppbyggingu grunnmenntunar í Síerra Leóne, einu fátækasta ríki heims. Þar er ráðist að rótum vandans og tekið á flestum þáttum sem standa í vegi þess að börn á grunnskólaaldri, einkum stúlkur, njóti þeirra menntunar sem þau eiga rétt á.“

Kraumur tónlistarsjóður er sjálfstæður sjóður á vegum Aurora velgerðasjóðs. Hann hefur það meginhlutverk að efla íslenskt tónlistarlíf, fyrst og fremst með stuðningi við unga listamenn, auðvelda þeim að vinna að listsköpun sinni og koma verkum sínum á framfæri. Markmiðið er að styrkja stöðu ungra tónlistarmanna á Íslandi með beinum styrkjum, faglegri aðstoð og samstarfi af ýmsu tagi. Sjóðnum er sömuleiðis ætlað að ná markmiðum sínum með því að miðla þekkingu á sínu sviði, meðal annars með námskeiðahaldi, ráðgjöf og smiðjum (workshops) og með samstarfi við ýmsa þá sem vinna að sömu markmiðum. Í umsögn stjórnar Aurora velgerðasjóðs segir meðal annars:

„Íslenskt tónlistarlíf er sérstakt um margt, einkum vegna áberandi krafts og áræðis sem einkennir tónlistarfólk af yngri kynslóðinni. Sykurmolarnir og Björk ruddu braut í tónlistarútrás sem á sér enga hliðstæðu. Fjöldamargir tónlistarmenn fetuðu í fótspor þeirra með undraverðum árangri og nú er tónlistarlíf á Íslandi orðið einn sterkasti þátturinn í ímynd lands og þjóðar út á við. Óvenjulegt samspil dægurtónlistar og sígildrar tónlistar getur orðið drifkraftur frekari landvinninga. Stuðningur við unga tónlistarmenn, til verkefna og samstarfs af ýmsu tagi, skýtur styrkari stoðum undir þennan mikilvæga vaxtarbrodd í íslensku menningarlífi.“